บริการล่ามแปลภาษามืออาชีพ

จุดเด่นของเรา คือ บริการจัดหาล่ามแปลภาษามืออาชีพทุกคู่ภาษา สำหรับล่ามแปลตาม (Consecutive Interpreter - CI) และล่ามแปลพร้อม (Simultaneous Interpreter - SI) สามารถจัดหาล่ามให้เหมาะกับงานที่มีเนื้อหาหลากหลายและการจัดงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมในองค์กร เวิร์กช็อป งานประชุม งานแปลในศาล และหน่วยงานราชการต่างๆ ครอบคลุมทั้งการแปลทางออนไลน์และสถานที่จัดงานจริง เช่น โรงแรม บริษัท หรือศูนย์การประชุม

บริการล่ามแปลภาษามืออาชีพ - Beyond Interpreter Services

เรามีกระบวนการคัดเลือกและทดสอบล่ามอย่างละเอียดและเข้มงวด เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ตรงตามธุรกิจของลูกค้าหรือเนื้อหาที่จะแปล รวมทั้งมีบุคลิกและทัศนคติที่เหมาะสมกับงานนั้นมากที่สุด โดยเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของล่ามและความพึงพอใจของลูกค้า เราเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการและให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ เราใส่ใจและประสานงานอย่างมืออาชีพเพื่อให้ล่ามสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้ และทำให้งานของลูกค้าออกมาอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบ

การประสานงานอย่างมืออาชีพของเราทำให้ล่ามในสังกัดของบริษัทฯ สบายใจที่ได้ร่วมงานกับเรา สามารถทำงานง่าย เนื่องจากเรารู้ว่าล่ามต้องการอะไรเพื่อให้การแปลออกมาดีที่สุด มีการติดตามไฟล์จากลูกค้าล่วงหน้าเพื่อให้ล่ามเตรียมตัว นัดหมายให้ลูกค้าบรีฟงานกับล่ามอย่างมั่นเหมาะ ดูแลเรื่องค่าตอบแทนและความเป็นอยู่ของล่ามให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง และจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์ของล่าม ความใส่ใจในรายละเอียดของเราทำให้ล่ามรวมถึงลูกค้าที่เคยร่วมงานกับเรามีความพึงพอใจสูง

รูปแบบของการล่าม

1. ล่ามแปลตาม (Consecutive Interpreting - CI)

ผู้พูดจะหยุดให้ล่ามแปลเป็นช่วงสั้นๆ อาจเว้นระยะครั้งละไม่กี่ประโยค หรือเป็นช่วงยาวหลายนาทีโดยที่ล่ามต้องจดข้อมูลและแปลเป็นระยะๆ การล่ามประเภทนี้ ผู้จัดจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการแปลด้วย เพราะจะต้องใช้เวลาเป็น 2 เท่า เนื่องจากผู้พูดและผู้แปลจะสลับกันพูด

ตัวอย่างการล่ามแบบแปลตาม
ล่ามแปลตาม (Consecutive Interpreting - CI)
ล่ามแปลพร้อม (Simultaneous Interpreter - SI)

2. ล่ามแปลพร้อม (Simultaneous Interpreter - SI)

การแปลพร้อมกัน (SI): ผู้พูดไม่ได้หยุดชั่วคราว แต่ฟังผู้พูดผ่านหูฟังที่มีความล่าช้าในตัวสามถึงห้าวินาทีเพื่อให้การแปลใกล้เคียงกับเวลาจริง สำหรับบริการประเภทนี้ล่ามจะต้องทำงานเป็นคู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

ตัวอย่างการล่ามแบบแปลพร้อม

Setting

Training

Interpreted for McDonald’s training atthe head office in BKK during 2012-2014.

InternationalConference

Chiefs of Defense, Brunei in 2014.  Ten interpretation booths were in a differentroom from the conference room.

Business

Interpreted for Ericsson in 2015.

AGM

Interpreted for AGM of Sermsukfrom 2017-2019.

InternationalConference

Interpreted for a Thai Custom Officer atWIRE Conference in Kenya in 2018.

IT & AI Technology

Interpreted for Hybrid Summit in 2018.

Ministry of Digital Economy & Society

Provided 8 simultaneous interpreters forDAAT and be on the site as a Project Manager in 2018 and 2019.

UN Conference

Interpreted for UNODC & UNESCOConference at UN Head Office Bangkok (with my badge on the right) in 2019

APACFacebook

I passed the Facebook audition from 10candidates to be one of the two interpreters at Facebook APAC Gaming Summit in2019.

Law Enforcement

Interpreted for public prosecutorstraining and judges forum on wildlife law in 2022.

Project Manager

Provided simultaneous interpreters fortwo world conference and be on site as a Project Manager in 2022:

  • Huawei: 2 Spanish-English,
    2 Thai-English in BKK
  • ICFPhosted by Bill & Melinda Gates Foundation in Pattaya:
    4 French-English, 4Thai-English
บริการล่ามแปลภาษามืออาชีพ - Beyond Interpreter Services

งานแปล
&
งานตรวจเอกสาร

งานแปลทุกชิ้นของเราแปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การแปลเป็นอย่างดี และผ่านการอบรมหลักสูตรการแปลจากสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังมีการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่า นักแปลมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาด้านนั้นๆ อีกทั้งยังมีภาษาที่สละสลวย อ่านเป็นธรรมชาติ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของภาษาต้นทางและปลายทาง โดยปกติแล้ว บริการแปลจะมาพร้อมกับบริการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา (Proofreading service) ก่อนส่งให้ลูกค้าเสมอเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ ในขั้นตอนนี้เราจะใช้นักตรวจอักษรที่เป็นเจ้าของภาษาเท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่างานแปลผ่านการเกลาจนครบถ้วนสมบูรณ์ และอ่านได้อย่างลื่นไหล

รองรับการบริการถึง 30 ภาษา

Afrikaans

Burmese

Arabic

Chinese

Danish

Dutch

English

Farsi (Persian)

Filipino

Finnish

French

German

Greek

Hebrew

Hindi

Indonesian

Italian

Japanese

Khmer

Korean

Lao

Malay

Norwegian

Portuguese

Russian

Spanish

Swedish

Thai

Turkish

Vietnamese

Beyond Expectations, Beyond Interpreter

บริษัท บียอนด์ อินเตอร์พรีเตอร์ จำกัด
17 หมู่บ้านพิศาล-ท่าข้าม ซอยท่าข้าม 28
แยก 16-17 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150 เบอร์โทร. 094-2655994

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์: 08:30-17:30 น.
เสาร์: 09:00-12:00 น.

© BEYOND INTERPRETER CO., LTD.​ All right reserved